Onderwerp:

Afzondering of verlenging daarvan in een andere inrichting

Geldigheid

Geldig:

Wettelijk kader

Informatietype

Onderwerp