Onderwerp: Bezoek-historie

Brief vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018
Ondertekeningsdatum:15-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de opleidende zorgaanbieders

 

15 april 2019

 

Geachte heer of mevrouw,

 

Het formulier voor de vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018 staat voor u klaar in ons vernieuwde aanvragenportaal.

Deze brief geeft u meer informatie over het doen van uw aanvraag voor de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen en het nieuwe aanvraagportaal.

 

Formulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage 2018

U heeft voor het jaar 2018 een verleningsbeschikking (medische) vervolgopleidingen ontvangen. Daarom moet u ook een aanvraag tot vaststelling indienen via het formulier Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018. U geeft in het formulier uw realisatie op voor zowel instroom als doorstroom van alle (medische) vervolgopleidingen. Per zorgaanbieder (NZa-nummer) dient u één formulier in.

 

Assurance-rapport van de accountant toevoegen

Als op uw verleningsbeschikking 2018 een bedrag staat dat hoger is dan € 125.000 (exclusief ziekenhuisopleidingen), dan moet u een assurance-rapport van een accountant toevoegen aan uw formulier. Als dit bij u van toepassing is, dan ziet u dat in het portaal. U kunt het formulier dan niet indienen zonder dat u het assurance-rapport heeft toegevoegd. Als op uw verleningsbeschikking 2018 een bedrag staat van € 125.000 euro of lager, dan hoeft u geen assurance-rapport toe te voegen. De NZa voert bij deze formulieren controles uit met behulp van de gegevens van de registratiecommissies.

 

Accountantsprotocol

In het accountantsprotocol 2018 staan handvatten voor uw accountant voor het uitvoeren van de controle op de aanvraag tot vaststelling. U vindt dit protocol via https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_265842_22/1/. Maakt u vooral tijdig een afspraak met de accountant voor het uitvoeren van de controle. Het niet beschikbaar zijn van een accountant is geen geldige reden voor het te laat indienen van het vaststellingsformulier.

 

Indienen vóór 1 juni 2019

U kunt het formulier Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018 tot uiterlijk 1 juni 2019 bij ons indienen. De laatste dag waarop u het formulier kunt indienen is dus vrijdag 31 mei 2019. Wij nemen alleen formulieren in behandeling die juist en volledig zijn ingevuld en die tijdig zijn ingediend. Als uw aanvraag niet compleet of niet juist is, dan zetten wij de aanvraag via het portaal naar u terug. Hiervan krijgt u een e-mailnotificatie en wij geven in het formulier aan wat er nog mist of wat er niet juist is. U krijgt vervolgens een nieuwe termijn om het formulier alsnog compleet en juist in te dienen. Bij geen of te late indiening hanteren wij een kortingsbeleid. Wij stellen de beschikbaarheidbijdrage dan lager vast of vorderen deze helemaal terug.

 

Publicatie beschikking

Na beoordeling van uw aanvraag door de NZa ontvangt u een vaststellingsbeschikking. Wij publiceren deze beschikking in uw portaal en u ontvangt daarvan een e-mailnotificatie. Ons  streven is om uw beschikking voor november 2019 te publiceren.

 

Uitbetaling

Zorginstituut Nederland voert de uitbetaling/terugvordering van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen uit. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Zorginstituut via 020- 797 8227.

 

Nieuw NZa-portaal

Met ingang van de vaststelling 2018 werken wij met een nieuwe versie van het NZa-portaal. Hiermee zetten wij een volgende stap in het digitaliseren van aanvraagformulieren en het afgeven van beschikkingen. Het vernieuwde portaal is bereikbaar via https://aanvragen.nza.nl/.  U heeft geen specifieke software nodig om het formulier te kunnen invullen. Het formulier werkt het best wanneer u de internetbrowser Google Chrome gebruikt.

 

Op het portaal komt u eerst terecht op het inlogscherm. U kunt hier inloggen met uw gebruikersnaam.

  • Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw NZa-nummer. Dit is gelijk aan de gebruikersnaam die u gebruikte in voorgaande jaren.
  • De eerste keer dat u inlogt, heeft u nog geen wachtwoord. U klikt op de functie “Wachtwoord vergeten”.
  • Het wachtwoord voor uw portaal sturen wij vervolgens naar het door u eerder opgegeven e-mailadres voor e-mailnotificaties.

 

Gebruikershandleiding

Er is een handleiding beschikbaar voor het nieuwe portaal. Met deze https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_263078_22/ opent u de handleiding. Neem deze informatie goed door voordat u met het invullen van uw formulier begint.

 

Vragen?

Voor vragen over het aanvraagproces voor een beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen verwijzen wij u graag naar de ‘Informatiekaart aanvraagproces beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen’. Op deze informatiekaart ziet u een weergave van de processtappen voor het verkrijgen van de beschikbaarheidbijdrage. Per processtap ziet u welke partijen erbij betrokken zijn en wat hun rol is. Meer informatie is ook te vinden in onze beleidsregel.

 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de NZa. Dat kan via de informatielijn: 088 770 87 70 of per e-mail: info@nza.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u in het onderwerp van uw e-mail uw NZa-nummer te vermelden.

 

Met vriendelijke groet

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

Marijke Folkertsma

Projectleider beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

 

Naar boven