Onderwerp: Bezoek-historie

Artikel 16-overeenkomst voor Rijnvarenden (SB2266)
Geldigheid:24-03-2022 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Voor de bemanning van een schip dat beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte geldt een overeenkomst op grond van artikel 16, eerste lid van Verordening (EG) nr. 883/2004. Deze overeenkomst is gesloten door de bevoegde autoriteiten van België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Zwitserland en Nederland. In uitzondering op artikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 wijst deze overeenkomst de wetgeving aan van de lidstaat waar de onderneming is gevestigd die het schip exploiteert.

De overeenkomst voor Rijnvarenden werkt terug tot 1 mei 2010. Zwitserland en Liechtenstein zijn in augustus 2012 respectievelijk augustus 2018 partij geworden bij deze overeenkomst. Voor Zwitserland werkt de overeenkomst terug tot 1 april 2012. Voor Liechtenstein geldt de overeenkomst vanaf 1 september 2018.

In situaties waarin zich een aanknoping voordoet met een lidstaat die geen partij is bij de overeenkomst, past de SVB artikel 13 Verordening (EG) nr. 883/2004 toe. Als die bepaling de wetgeving aanwijst van een lidstaat die partij is bij de overeenkomst voor Rijnvarenden, stelt de SVB de toepasselijke wetgeving alsnog vast met toepassing van die overeenkomst. In dat geval geldt de overeenkomst voor Rijnvarenden voor alle werkzaamheden die plaatsvinden op schepen die beschikken over een certificaat als bedoeld in artikel 22 van de Herziene Rijnvaartakte, ongeacht de plek waar een schip zich in Europa bevindt. De SVB baseert dit beleid mede op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 december 2017. 

Grondslag

Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid van Verordening (EG) 883/2004 betreffende  de vaststelling van de op rijnvarenden toepasselijke wetgeving 883/2004, Stcrt. nr. 3397 van  25 februari en 7 maart 2011

Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB maart 2022

Naar boven