Onderwerp: Bezoek-historie

Mate van verwijtbaarheid (SB1108)
Geldigheid:25-08-2011 t/m 30-08-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In geval van verminderde verwijtbaarheid verlaagt de SVB het basis boetebedrag met 50%.

Ontbreekt iedere vorm van verwijtbaarheid, dan wordt op grond van artikel 5:41 Awb afgezien van het opleggen van een boete of het geven van een schriftelijke waarschuwing.

Voor de mate van verwijtbaarheid zie de paragraaf Deel I, Het bepalen van de mate van verwijtbaarheid, SB1244.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

Besluit beleidsregels SVB 2011

Naar boven