Onderwerp: Bezoek-historie

Mate van verwijtbaarheid (SB1108)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In geval van verminderde verwijtbaarheid verlaagt de SVB het basis boetebedrag met 50%.

Ontbreekt iedere vorm van verwijtbaarheid, dan wordt op grond van artikel 17c, tweede lid, AOW, artikel 39, tweede lid, Anw en artikel 17a, tweede lid, AKW afgezien van het opleggen van een boete of het geven van een schriftelijke waarschuwing.

Voor de mate van verwijtbaarheid zie de paragraaf Deel I, Het bepalen van de mate van verwijtbaarheid, SB1244.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.

Besluit beleidsregels SVB 2008

Naar boven