Onderwerp: Bezoek-historie

Sociale binding (SB1025)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indicaties voor het al of niet aannemen van een sociale binding zijn:

  • de aanwezigheid van het gezin van betrokkene in Nederland;
  • een in Nederland wonend familielid dat reeds geruime tijd in Nederland woont en/of werkt;
  • het feit dat de kinderen een Nederlandse school bezoeken;
  • het volgen van een cursus om de Nederlandse taal machtig te worden of van een beroepsopleiding;
  • het aangesloten zijn bij een kerkgenootschap, verenigingen en dergelijke in Nederland;
  • aanwijzingen die erop duiden dat de betrokkene binnen afzienbare tijd of in de toekomst Nederland zal verlaten en zich elders zal vestigen.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

Besluit beleidsregels SVB 2012

Naar boven