Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1635/GA, 12 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1635/GA

betreft: [klager] datum: 12 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Niemer, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 15 juni 2006 van de beklagcommissie bij de locatie Haarlem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. M. Hersman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de oplegging van een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in de strafcel wegens het veroorzaken van overlast alsmede de behandeling die klager in de strafcel heeft ondergaan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De beoordeling
Het namens klager ingediende klaagschrift dateert van 28 februari 2006 en is door beklagcommissie ontvangen op 1 maart 2006. Nu klager op 23 februari 2006 in vrijheid is gesteld, betekent dit dat klager op het moment van indienen van het beklag geen
gedetineerde meer was in de zin van artikel 60 van de Pbw. De strekking van dat artikel in dit opzicht is dat slechts beklag kan worden ingediend tijdens de detentie over een aangelegenheid betreffende die detentie. Dit maakt dat de beroepscommissie de
uitspraak van de beklagcommissie zal vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren in het beklag.

3. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven