Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1517/TR, 6 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:06-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1517/TR

betreft: [klager] datum: 6 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 31 mei 2006 van de Minister van Justitie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep. Daar de beroepscommissie zich op grond van de stukken voldoende voorgelicht acht, heeft zij klager niet meer in de gelegenheid gesteld
om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep richt zich tegen de beslissing van de Minister tot afwijzing van het verzoek van het hoofd van de Prof. Mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen om een machtiging voor begeleide deelname van klager aan een personeelsuitstapje naar de Efteling.
In de Bvt is niet voorzien in de mogelijkheid van beroep tegen een beslissing van de Minister tot afwijzing van een verzoek van het hoofd van een tbs-inrichting om een verlofmachtiging. Het afwijzen van het bedoelde verzoek kan niet aangemerkt worden
als een beslissing van de Minister die een beperking van een wettelijk recht inhoudt, daar noch in de Bvt noch in andere wet- of regelgeving een recht op verlofverlening is neergelegd.
Klager kan om die reden niet in zijn beroep worden ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr.drs. F.A.M. Bakker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 6 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven