Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 15/3913/GA, 14 maart 2016, beroep
Uitspraakdatum:14-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 15/3913/GA

betreft: [klager] datum: 14 maart 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Reus, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 november 2015 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Dordrecht in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op 6 augustus 2015 niet tijdig reageren op klagers celoproep.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is aan het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt toegevoegd dat het niet reageren op de celoproep als een beklagwaardige beslissing moet worden beschouwd.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts heeft hij hieraan toegevoegd dat klager heeft aangegeven te klagen over de bejegening van een specifieke p.i.w.-er en dat het niet tijdig reageren op de celoproep slechts een
voorbeeld betrof.

3. De beoordeling
Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie (bijvoorbeeld RSJ 28 oktober 2015, 15/2080/GA) is het niet (tijdig) reageren op een celoproep vatbaar voor beklag. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen en
klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag verklaren. De beroepscommissie zal het beklag evenwel ongegrond verklaren nu in dit geval geen sprake is van een onaanvaardbaar lange reactietermijn (15 minuten). Bovendien is onweersproken dat klager alsnog de
gelegenheid is geboden contact op te nemen met de medische dienst, waarvoor klager een celoproep had gedaan.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
P. de Vries, secretaris, op 14 maart 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven