Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 14/2547/TA, 31 oktober 2014, beroep
Uitspraakdatum:31-10-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 14/2547/TA

betreft: [klager] datum: 31 oktober 2014

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. A.R. Ytsma namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de beslissing van 21 juli 2014 van het hoofd van het FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. A.R. Ytsma om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
Het beroep is gericht tegen de beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende het toepassen van a-dwangbehandeling.

2. De beoordeling
Uit de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van de inrichting van 21 augustus 2014 volgt dat, gelet op de overwegingen als verwoord in de uitspraak van de schorsingsvoorzitter van 25 juli 2014, kenmerk nummer 14/2546/STA, waarbij klagers verzoek om
de onderhavige beslissing te schorsen is toegewezen, en op de recente gedragingen van klager op dit moment wordt afgezien van de daadwerkelijke toepassing van een a-dwangbehandeling. De inrichting zal de casus opnieuw beoordelen, waarbij ook de
mogelijkheid van de toepassing van b-dwangbehandeling zal worden besproken.

Gelet op het voorgaande is de beroepscommissie van oordeel dat klager geen belang meer heeft bij het beroep en ziet zij geen reden om klager te horen. Zij zal klager niet-ontvankelijk in het beroep verklaren.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. R.M. Maanicus, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 31 oktober 2014.

secretaris voorzitter

Naar boven