Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 13/2757/TA, 25 november 2013, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 13/2757/TA

betreft: [klager] datum: 25 november 2013

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van 25 juli 2013 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting, betreffende het niet verstrekken van een warme maaltijd op 15, 16 en 17 maart 2013,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klagerkennelijk niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de inrichting in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De beroepscommissie verstaat de overwegingen van de beklagrechter aldus dat niet het onderwerp van de klacht dezelfde is als eerder meermalen door de beklagrechter is beslist, maar dat wel de desbetreffende materie dezelfde is.
Uit de huisregels volgt dat in de plaats van door de bewoners zelf gekookte maaltijden warme kant-en-klare maaltijden kunnen worden verstrekt. Weliswaar bevat Regel 22.1 van de European Prison Rules bepalingen over de verstrekking van voedsel, maar de
algemene toepasselijkheid van deze Regel op de tbs-situatie (uitspraak beroepscommissie nummer 08/1748/TA d.d. 13 november 2008) brengt op zichzelf niet de ontvankelijkheid van een beklag mee indien incidenteel geen warme maaltijd of een maaltijd die
op
andere wijze niet (geheel) voldoet aan die Regel wordt verschaft. In zo een geval - te onderscheiden van het structureel gedurende enige tijd niet verschaffen van warme maaltijden zoals aan de orde in de zojuist genoemde beslissing - is immers sprake
van de wijze van betrachten van de plicht om te zorgen voor gezonde voeding. Het beklag heeft naar het oordeel van de beroepscommissie betrekking op deze wijze van betrachten van de zorgplicht.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Zij zal derhalve het beroep ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter bevestigen met
wijziging van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 november 2013

secretaris voorzitter

Naar boven