Onderwerp: Bezoek-historie

Aanwijzing klassenbureaus Schepenwet
Publicatiedatum:09-02-2003Geldigheid:09-02-2003 t/m 25-03-2006Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanwijzing van rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk III van het Schepenbesluit 1965, of waarvan de regels kunnen gelden als eisen als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Schepenwet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Vervoer van de Nederlandse Antillen en de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Schepenwet en artikel 6 van het Schepenbesluit 1965;

Besluit:

Artikel 1

Als rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk III van het Schepenbesluit 1965, worden voor onbepaalde tijd aangewezen:

  • a. American Bureau of Shipping (ABS) Europe Ltd. te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
  • b. Bureau Veritas (BV) te Parijs, Frankrijk;relaties0
  • c. Det Norske Veritas (DNV) te Oslo, Noorwegen;relaties0
  • d. Germanischer Lloyd (GL) AG te Hamburg, Duitsland;relaties0
  • e. Lloyd's Register of Shipping (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;relaties0
  • f. Nippon Kaiji Kyokai (NK) te Tokio, Japan;relaties0
  • g. Registro Italiano Navale (RINA) te Genua, Italië. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

De rechtspersonen, genoemd in artikel 1, worden tevens aangewezen als rechtspersonen waarvan de regels kunnen gelden als eisen als bedoeld in artikel 3a van de Schepenwet.

relaties0relaties0

Artikel 3

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 februari 1998, houdende erkenning en aanwijzing van klassebureaus, nr. DGG/J-98000099, Stcrt. 31, wordt ingetrokken.

relaties0relaties0

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
Roelf H. de
Boer
Naar boven