Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden
Publicatiedatum:03-05-2014Geldigheid:03-05-2014 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet zeevarenden bepaalde zijn belast:

  • a.de ambtenaren van het Korps Nationale Politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij het district Zeehavenpolitie van de Regionale Eenheid Rotterdam;relaties0
  • b.de ambtenaren van het Korps Nationale Politie die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en zijn tewerkgesteld bij de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid; enrelaties0
  • c.de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet zeevarenden.

relaties0relaties0

Artikel 3 [Vervallen per 03-05-2014]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
T.
Netelenbos
Naar boven