Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit machtiging werkzaamheden Inspectie Verkeer en Waterstaat
Publicatiedatum:07-03-2008Geldigheid:07-03-2008 t/m 07-03-2012Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Machtiging bepaalde werkzaamheden aan boord van schepen te verrichten ten behoeve van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Scheepvaart
De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

De Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., is gemachtigd in het kader van de uitvoering van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage I en II van het Verdrag, ten behoeve van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, werkzaamheden aan boord van schepen te verrichten.

relaties0relaties0

Artikel 2

De werkzaamheden bedoeld in artikel 1 worden uitgevoerd door de medewerkers van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. en geconcretiseerd in een namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, door de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat met de Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. te sluiten samenwerkingsovereenkomst.

relaties0relaties0

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde machtiging is geografisch beperkt tot het gebied gelegen binnen de volgende grenzen:

  • Hollandsche IJssel: kmr. 19.700, de denkbeeldige lijn bij kop scheidingsdam Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas bij kmr. 19.700, loodrecht op de rivier de Hollandsche IJssel,
  • Bakkerskil/Benedenmond: vanaf de krib met lichtopstand bij kmr. 992.5,
  • Nieuwe Maas: de denkbeeldige lijn bij kmr. 991.5, loodrecht op de rivier,
  • Nieuwe Waterweg/Maasmond: de denkbeeldige lijn tussen de havenlichten,
  • Oude Maas: de denkbeeldige lijn bij kmr. 998, loodrecht op de rivier.
relaties0relaties0

Artikel 4

De in artikel 2 bedoelde samenwerkingsovereenkomst wordt, evenals wijzigingen daarvan, in de Staatscourant gepubliceerd.

relaties0relaties0

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging werkzaamheden Inspectie Verkeer en Waterstaat.

relaties0relaties0

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 maart 2004 en vervalt met ingang van 8 maart 2012.

relaties0relaties0

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De
Minister
van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H.
Peijs
Naar boven