Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel koel- en vriesinstallatie aan boord van vissersvaartuigen met een koudemiddel inhoud van meer dan 3 kg
Publicatiedatum:13-05-2004Geldigheid:13-05-2004 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel koel- en vriesinstallatie aan boord van vissersvaartuigen met een koudemiddel inhoud van meer dan 3 kg
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Besluit:

Artikel 1

Deze beleidsregel is van toepassing op vissersvaartuigen die zijn geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen.

relaties0relaties0

Artikel 2

Aan het gestelde in artikel 4.15, lid 1, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 wordt voldaan, indien:

 • a.de installatie is ontworpen en geconstrueerd in overeenstemming met de regels van een erkend klassenbureau;relaties0
 • b.in aanvulling op het gestelde onder a een risico analyse is uitgevoerd;relaties0
 • c.voor de geklasseerde vissersvaartuigen is voorzien in een klasse notatie. relaties0
relaties0relaties0

Artikel 3

 • 1. De schipper draagt zorg voor het periodiek doen uitvoeren van de noodzakelijke controles en onderhoudswerkzaamheden.relaties0
 • 2. De schipper ziet er op toe dat het verlies van koudemiddel zo veel mogelijk wordt voorkomen.relaties0
 • 3. Een installatie waaruit door lekkage of ander defect koudemiddel is ontsnapt wordt pas bijgevuld met koudemiddel als de lekkage of het defect is verholpen.relaties0
 • 4. Lekkage van koudemiddelen en andere defecten dienen zo spoedig mogelijk te worden verholpen. relaties0
relaties0

Artikel 4

 • 1. Controle en lekdetectie
  • a.controle op correct functioneren en lekkage ten minste 1 keer per 12 maanden bij installaties met een inhoud van 3 kilogram koudemiddelinhoud of meer;relaties0
  • b.controle op correct functioneren en lekkage ten minste 1 keer per 3 maanden bij installaties met een inhoud van 30 kilogram koudemiddelinhoud of meer;relaties0
  • c.controle op correct functioneren en lekkage ten minste 1 keer per maand bij installaties met een inhoud van 300 kilogram koudemiddelinhoud of meer;relaties0
  • d.elke ruimte waarin een installatie met een koudemiddelinhoud van 1000 kilogram of meer is ondergebracht, is voorzien van permanent werkende detectieapparatuur;relaties0
  • e.in elke visverwerkingruimte waar als gevolg van lekkage van het toegepaste koudemiddel de MAC-waarde kan worden overschreden is permanent werkende detectieapparatuur aanwezig.relaties0
  relaties0
 • 2. De schipper is in staat op verzoek informatie te verschaffen over de staat van onderhoud van de koel- en vriesinstallatie.relaties0
 • 3. De controles en reparaties worden uitgevoerd door een ter zake kundig persoon. relaties0
relaties0

Artikel 5

Onder een ter zake kundig persoon, als genoemd in artikel4, lid 3, wordt verstaan:

 • a.een gediplomeerde monteur;relaties0
 • b.een bemanningslid met een werktuigkundige bevoegdheid krachtens de Zeevaartbemanningswet.relaties0
relaties0relaties0
Het
hoofd van de Scheepvaartinspectie
,
H.G.H. ten
Hoopen
Naar boven