Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen
Publicatiedatum:10-07-2003Geldigheid:10-07-2003 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel afsluitmiddelen in schotten van vissersvaartuigen
Het hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Besluit:

Artikel 1

Deze beleidsregel is van toepassing op vissersvaartuigen die zijn geregistreerd in het register, bedoeld in artikel 4 van het Besluit registratie vissersvaartuigen.

relaties0relaties0

Artikel 2

Voor schotten, afsluitmiddelen en afsluitingen van deze schotten aan boord van vissersvaartuigen alsmede de bevestiging en de beproeving ervan, dient een veiligheidsniveau aangetoond te worden dat ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is voorgeschreven door het op grond van artikel 1.7, eerste lid, van het Vissersvaartuigenbesluit 2002 gekozen klassebureau, dan wel als beschreven is in relevante ISO-normen op dit gebied.

relaties0relaties0

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

relaties0relaties0

Deze beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het
hoofd van de Scheepvaartinspectie
,
H.G.H. ten
Hoopen
Naar boven