Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 137/1978 Alarmrol voor een schip, geen passagierschip zijnde van >= 500 ton
Geldigheid:24-04-1978 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 137, van het Schepenbesluit 1965 aan boord van een schip, geen passagierschip zijnde, van 500 ton of meer en van een passagiersschip, een alarmrol moet zijn samengesteld, waarvan het model moet zijn goedgekeurd door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;
dat het gewenst is voor een schip, geen passagiersschip zijnde, van 500 ton of meer het model van de alarmrol nader vast te stellen;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 174 van het Schepenbesluit 1965:

Maakt bekend:

De alarmrol voor een schip, geen passagiersschip zijnde, van 500 ton of meer moet zijn ingericht overeenkomstig het model, dat als bijlage bij deze bekendmaking is gevoegd. In de alarmrol mogen afwijkingen van het vastgestelde model worden aangebracht, op voorwaarde dat daardoor de aard van de rol naar het oordeel van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie niet wezenlijk verandert.

`s-Gravenhage, 24 april 1978
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J.F. van Doorn


Naar boven