Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 051/1968 Intrekking Bekendmakingen
Geldigheid:21-07-1968 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Overwegende:
dat het internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, met ingang van 21 juli 1968 in werking treedt;
dat bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1968 (Stb. 91) het Schepenbesluit 1965 is aangepast aan de voorschriften van genoemd Verdrag;
dat het in verband hiermede noodzakelijk is de Bekandmakingen aan de Scheepvaart betreffende:
patrijspoorten, ramen en lichtranden,  luikhoofden en sluitmiddelen daarvan aan boord van schepen van minder dan 1000 ton, stuurinrichtingen aan boord van kustvaartuigen en stabiliteitsgegevens voor schepen, geen passagiersschepen zijnde, van minder dan 500 ton te herzien en door nieuwe bekendmakingen te vervangen;

Trekt in:

De Bekendmakingen aan de Scheepvaart Nos. 19/1965, 20/1965, 21/1965, 22/1965 en 41/1966.

's-Gravenhage, 21 juli 1968
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
J. Metz
Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart
Naar boven