Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 309/1996 Recht zo, Aanbevelingen, lessen en waarschuwingen t.b.v. de handelsvaart en zeevisserij
Geldigheid:07-06-1996 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Beveelt aan:
dat aan boord van elk schip in de grote en kleine handelsvaart een exemplaar van de vierde uitgave van het boekwerk 'Recht zo, Aanbevelingen, lessen en waarschuwingen ten behoeve van de handelsvaart en zeevisserij'*, ontleend aan uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart betreffende de periode 1984 tot en met 1995, aanwezig is;

Trekt in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 193/1985 (Stcrt. 185).

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant, in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

Rotterdam, 7 juni 1996
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
ir H.G.H. ten Hoopen

Toelichting
Ingevolge de Schepenwet is de Raad voor de Scheepvaart onder meer belast met het onderzoeken van scheepsrampen. De door de Raad in de periode 1984 tot en met 1995 terzake gedane uitspraken, zijn gebundeld in de vierde uitgave van het boekwerk `Recht zo, Aanbevelingen, lessen en waarschuwingen ten behoeve van de handelsvaart en zeevisserij’. Door middel van dit boek worden zeevarenden op de hoogte gesteld van aanbevelingen, lessen en waarschuwingen ontleend aan uitspraken van de Raad, om zo het aantal ongevallen op zee te doen afnemen.


* 'Recht zo, Aanbevelingen, lessen en waarschuwingen ten behoeve van de handelsvaart en zeevisserij' (vierde uitgave, ISBN 90 6110 141 7) is uitgegeven door de Nederlandsche Uitgeversmaatschappij B.V., Aalmarkt 11, 2311 EC Leiden.
Naar boven