Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 303/1993 Wijziging van Nr. 300/1993
Geldigheid:25-10-1993 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 174, eerste lid, van het Schepenbesluit 1965*;
Maakt bekend:

Art. 1
Artikel 4 van de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 300/1993 komt te luiden:
Artikel 4
1. Artikel 1 is van toepassing op alle schepen.
2. De artikelen 2 en 3 zijn van toepassing op schepen gebouwd op of ná de datum waarop deze bekendmaking in werking treedt. Deze bekendmaking kan vrijwillig worden toegepast op alle overige schepen.

Art. 2
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de dertigste dag na publicatie in de Staatscourant.
Deze bekendmaking zal worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

Rotterdam, 25 oktober 1993
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
J. Goslinga.

Toelichting
Bij vergissing is in artikel 4 van de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 300/1993 verzuimd te vermelden dat artikel 1, dat bepaalt dat aan boord van ieder schip een loodskaart aanwezig moet zijn, ook voor bestaande schepen van toepassing is. Door deze wijziging wordt dit verzuim hersteld.


* Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1992 (Stb. 35)
Naar boven