Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 233/1988 Intrekking Bekendmaking malaria
Geldigheid:26-05-1988 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie.
Overwegende:
dat in de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 206/1986 als handleiding voor het gebruik van genees- en verbandmiddelen en verplegingsartikelen het Geneeskundig handboek voor de scheepvaart, laatste uitgave, wordt aangewezen:
dat thans bij de Staatsuitgeverij een eerste aanvulling op genoemd handboek is verschenen, waarin onder andere een nieuw hoofdstuk betreffende malaria en de voorkoming daarvan is opgenomen;
dat in dat hoofdstuk tevens recent gewijzigde medische inzichten omtrent de profylaxe zijn opgenomen:
dat de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 182/1983 (maatregelen ter voorkoming van malaria) hiermee overbodig is geworden:
Gezien:
het advies van de Medisch Adviseur van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie:

Trekt in:
de Bekendmaking aan de Scheepvaart nr. 182/1983

Rijswijk, 26 mei 1988
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Drs. J. IC Vreeswijk
Naar boven