Onderwerp: Bezoek-historie

BadS 265/1990 Voorzieningen ter voorkoming van vlamdoorslag naar ladingtanks
Geldigheid:01-10-1990 t/m 31-12-2004Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.


Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie;
Overwegende:
dat behoefte bestaat aan aanpassing van de normen betreffende het ontwerp, de beproeving en de plaats van aanbrengen van voor-zieningen ter voorkoming van vlamdoorslag naar ladingtanks in ontluchtingssystemen van tankers ;
dat de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in haar 55e zitting de herziene circulaire MSC 373/Rev. 1 van 10 mei 1988, houdende aanwijzingen met betrekking tot het ontwerp, de beproeving en de plaats van aanbrengen van deze voorzieningen, heeft aangenomen;
Gelet op:
het bepaalde in artikel 59, leden 1.5 en 2.2.2, van bijlage IV van het Schepenbesluit 1965 (Stb. 367)[1];
Maakt bekend:

1. middelen ter voorkoming van vlamdoorslag in ontluchtingssystemen van ladingtanks van tankers moeten voldoen aan en zijn beproefd volgens het bepaalde in MSC/Circ. 373/Rev. 1;

2. exemplaren van genoemde circulaire zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Scheepvaartinspectie te Rijswijk.

Rijswijk, 1 oktober 1990
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie voornoemd,
drs J. K. Vreeswijk[1] Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1989 (Stb. 352)
Naar boven