Onderwerp: Bezoek-historie

Wijziging vergunning baggeren van de vaargeul Paapsand Süd, alsmede voor het verspreiden van de vrijgekomen bagger; Waddenzee; december 2017
Publicatiedatum:27-12-2017Geldigheid:27-12-2017 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

PDF document kon niet worden getoond.