Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling aanwijzing bevelvoerende militairen met de bevoegdheden van hulpofficier van justitie dan wel van opsporingsambtenaar

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling aanwijzing bevelvoerende militairen met de bevoegdheden van hulpofficier van justitie dan wel van opsporingsambtenaar

(Vooruitlopend op officiële publicatie)

Artikel 1

Als bevelvoerende militairen die de bevoegdheden bedoeld in artikel 59 van de Wet militaire strafrechtspraak kunnen uitoefenen worden aangewezen:

  • de commandant van een oorlogsschip;
  • de commandant van een bataljon van het Korps mariniers;
  • de officier-detachementscommandant bij de Koninklijke marine, bij de Koninklijke landmacht en bij de Koninklijke luchtmacht;
  • de militaire attachés;
  • de officier belast met het bevel over een vaartuig van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit CST90/0117/002 (90029389) van 19 december 1990 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Naar boven