Onderwerp: Bezoek-historie

Functioneel beheer
Versie:vergelijk

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Functioneel beheer

In dit gedeelte zullen de functionaliteiten behandeld worden die voor de beheerder toegankelijk zijn. Dit zal het volgende inhouden: Gebruikers, Documenten laten instromen, Rapportages, Waardelijsten aanpassen en Portal configuraties aanpassen.

Gebruikers

In dit tabblad is het mogelijk om nieuwe gebruikers aan te maken, of bestaande gebruikers aan te passen/ te verwijderen. 

Nieuwe gebruikers en gebruikers aanpassen

Door op ‘nieuw’ te klikken verschijnt er een scherm.

Hierin kan je de gegevens van de gebruiker invullen. Ook kan hier een wachtwoord1 worden aangemaakt en een account geblokkeerd/gedeblokkeerd worden2.

Bij het tweede tabblad, Rechten, kan de rol van de gebruiker aangegeven worden3.

 

Kies opslaan en sluiten om dit op te slaan.

Gebruikers verwijderen en blokkeren

Wanneer er op een bestaande gebruiker geklikt is de optie ‘verwijderen’ beschikbaar. Klik hier om een gebruiker te verwijderen.

Mocht je een account (tijdelijk) wilt blokkeren dan is de ‘Account geblokkeerd optie ja/nee’ beschikbaar.

Selectieprofielen

Via dit menu kunnen er documenten geselecteerd worden welke het systeem zullen binnenstromen. 

Toegevoegde items zullen de volgende dag binnenstromen4.

Ook zal er (wanneer ze in de lijst staan) automatisch gecontroleerd worden op nieuwe versies en deze versies vervolgens beschikbaar maken in het systeem. 

Officiële Publicaties

Op het tabblad "Officiële Publicaties" kan er een bepaalde zoekterm ingevoerd worden. In de rechterkolommen kan er aangeklikt worden waarin deze zoekterm moet voorkomen. Maak gebruik van de juiste filters en specificeer voldoende.5

Jurisprudentie

In dit tabblad kan er gekozen worden om specifieke jurisprudentie binnen laten te stromen. Klik de filters aan om deze te selecteren.

BWB

Via dit tabblad kunnen er door middel van BWB-nummers bv. wetten toegevoegd worden die op wetten.nl te vinden zijn. Het BWB-nummer is vindbaar onder de wetstechnische informatie van een wet.6

 

Handmatig importeren

Bij dit tabblad kunnen documenten worden geïmporteerd die bekend zijn gemaakt via officielebekendmakingen.nl 7of van rechtspraak.nl door een ECLI.8

Rapportages

Door het gebruik van rapportages kan er gemakkelijk rapportages worden gemaakt over de inhoud van het systeem.9 Het is mogelijk om ‘nieuwe selecties’ op te vragen, ook is het mogelijk om deze selecties op te slaan door gebruik te maken van ‘secties opslaan’. Deze kunnen dan later worden teruggevonden onder ‘opgeslagen sectie’.

 

Nieuwe selectie

Hier kunnen velden worden ingevuld. Dit bepaalt de velden die de rapportage zal bevatten. Om velden bij te klikken druk op het pijltje om een nieuwe regel te krijgen. Kruisje om een regel te verwijderen. 

Criteria

Hier kan je de criteria van de selectie samenstellen.10

 

Resultaten

Druk hier om de resultaten van de selectie in te zien. Er is een mogelijkheid om een Excel lijst te downloaden.

Bewaren

Hier kan een gemaakte selectie bewaard worden als deze nog vaker gedraaid moet worden. Er is hier de mogelijkheid om een naam + een beschrijving van de gemaakte selectie op te geven en deze op te slaan. 

Waardelijsten

Onder dit tabblad is het mogelijk om verschillende waardelijsten aan te passen11. Deze worden gebruikt bij het metadataveld en op verschillende plekken in het portaal. Bij dit tabblad zijn de volgende waarden in te stellen:

  1. Onderwerpen.
  2. Thema’s
  3. Auteurs

 

Algemeen

Het is mogelijk om verschillende niveaus te maken. Klik met de rechtermuisknop12 op het beschikbare niveau. De volgende opties verschijnt: nieuwe value toevoegen13. Een scherm verschijnt waarin de naam opgegeven kan worden. Hier zit ook de knop of de value actief/inactief is. Sla na deze stap op. Om daadwerkelijk aangepast te worden, moet men ook nog naar het “Publiceren” tabblad waar deze waarden daadwerkelijk gepubliceerd worden.

 

Onderliggende niveaus aanmaken

Om een niveau dieper te maken gebruik je de rechtermuisklik actie op de (zojuist aangemaakte) bovenliggende waarde. Hier verschijnt de optie nieuwe value toevoegen en herhaal de bovengenoemde stappen om deze value een naam te geven/op te slaan/te publiceren. 

Een value bewerken

Klik met de rechtermuis op een value en kies, value bewerken, om een value aan te passen. Zo kan je bijvoorbeeld de naam veranderen of het veld op inactief zetten.

Een value verplaatsen

Wil je een bepaalde value op een andere plek hebben in de hiërarchie; klik met de rechtermuis op een value en kies knip item. Het geselecteerde item is nu roodgekleurd. Klik nu op een andere value; hier verschijnen (naast de andere) opties: plak hierin (dit zal dan een subvalue worden), plak hierboven/hieronder. Op deze manier kan je de bestaande lijst organiseren. 

Portalconfiguratie

In de portalconfiguratie kan men instellen hoe het portaal vormgegeven is. Onder dit tabblad zijn de verschillende tabbladen op de portal aan te passen evenals de layout van de homepagina, de kopjes en de contact/informatie blokken onder aan de pagina.

Tabbladen

Deze tabbladen staan in het eerste blauwe gedeelte. Hier zijn verschillende ‘blokken’ welke de tabbladen vormen. Per blok is de naam aan te passen, de URL weergave, de functie, het type/weergave en eventueel een query14 toe te voegen en of het tabblad getoond moet worden.

 

Homepagina

De homepagina15 is opgebouwd uit verschillende ‘blokken’. Deze blokken zijn voor een groot deel vrij instelbaar.

Links op het scherm zijn er mogelijkheden om een banner en welkom tekst te plaatsen. Dit is ook de kant waar er een aantal blokken geconfigureerd kunnen worden om recente documenten van een bepaald informatietype/documentsoort te tonen.

Midden op het scherm zal er16 de thema of onderwerp boom getoond worden. Onderaan is het mogelijk om standaard query17 aan te zetten, welke de meest recente type ‘bundels’ toont.

Rechts op het scherm is er vooral de mogelijkheid om verwijzingen aan te maken: dit kan naar een bepaalde URL zijn of bepaalde documenten.

 

 

Naar boven