Onderwerp: Bezoek-historie

Releasenotes R3.2
Publicatiedatum:09-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij deze release hebben we de mogelijkheid ingebouwd dat we vanuit KOOP op de website mededelingen en informatie kunnen tonen aan de (eind)gebruikers van PUC.

Ook hebben we kleine verbeteringen aan bestaande functionaliteiten doorgevoerd en bugs opgelost.

In deze release-notes geven we aan op welke punten aanpassingen zijn gedaan.

(Bij de productie-release worden de standaard handleidingen ook weer bijgewerkt.)

1 Algemene KOOP informatie/ mededelingen

Aankondigingen/mededelingen

 • KOOP kan in de redactie-omgeving en op de portal aankondigen bovenin het scherm plaatsen. We zullen dit voornamelijk inzetten bij aankomende releases en onderhoud.

 • In het grijze blok onderaan de portal komt ipv de zin over KOOP een extra blok met linkjes naar informatie over PUC zoals toegankelijkheid- en privacy-statements. Deze links worden onderaan alle PUC-kanalen getoond.

Onderhoudspagina

 • Als PUC niet beschikbaar is tijdens een release, komt er nu een nette onderhoudsmelding te staan.

2 Redactie

2.1 Filter statusoverzicht

 • Als een kanaal 'land' als metadata gebruikt, verschijnt dit nu ook in het statusoverzicht-filter als optie om op te selecteren.

 • Als een kanaal 'thema' of 'onderwerp' niet gebruikt als metadata, en deze laat verbergen, dan wordt deze nu ook in het statusoverzicht-filter verborgen.

2.2 Aanmaken / bewerken document

Formulier

 • Bij het uploaden van documenten met een apostrof ( ' ) in de bestandsnaam liep het systeem vast. Dit is opgelost; bestanden met een apostrof in de bestandsnaam kunnen gewoon worden geupload.

 • In de redactie hebben we het gebruik van oudere datumvelden uitgebreid tot 1 januari 1753. Vanaf die datum kunnen nu jaartallen worden opgevoerd en bewerkt.

Linkjes bewerken

 • Het aanpassen van een eerder aangemaakte web-link (bij relaties in het metadata-formulier en in de portalconfiguratie) gaat nu goed. Je kunt nu zowel de weergavetekst als de onderliggende URL aanpassen.

3 Portal

3.1 Uitgebreid zoekscherm

 • De zoekknop 'wis alles' op het zoekscherm verwijdert nu ook de hoofdtaken als deze in het zoekformulier voorkomen.

 • Hoofdtaken die in het dropdown-menu rechtsboven zijn geconfigureerd, worden niet gewist door de knop in het zoekscherm.

 • Bij het wijzigen van een hoofdtaak in het dropdown-menu rechtsboven blijven reeds geselecteerde zoekcriteria nu staan.

3.2 Zoekresultaten

 • Als er een selectie wordt gemaakt waar maar 1 resultaat is, dan wordt dit document meteen geopend. Nu kun je via het kruimelpad ook weer terug naar de zoekresultaten om je selectie-criteria aan te passen.

 • Bij uitspraken die via de externe import zijn binnengehaald, wordt een tekst-snippet uit de inhoudsindicatie getoond bij de zoekresultaten (indien er geen full-text search is gedaan). Bij andere publicaties word hier een stukje uit de samenvatting of de beschrijving getoond – indien aanwezig. (Dit is alleen geconfigureerd voor PUC Open data).

3.3 Full text zoeken

 • In een document dat gevonden is via het full text zoeken kunnen linkjes naar andere documenten staan. Als je daarop doorklikt werd de tekst soms verborgen door de trefwoordnavigatie. Dat is verholpen, de tekst wordt nu altijd getoond.

3.4 Facetten

 • De scroll-opties bij kalendertjes is uitgebreid. Je kon 10 jaar vooruit en 10 jaar terug scrollen. Nu kun je nu 10 jaar vooruit scrollen en 70 jaar terug. Na het klikken op een jaartal, kun je weer 70 jaar terug scrollen.

3.5 Documentweergave

 • Er zijn verschillende weergave-issues opgelost die speelden bij het tonen van de TOC/Inhoudsopgaven van publicaties die geïmporteerd zijn uit externe bronnen.

 • Als er via een TOC of via een link op sectie-niveau naar een test wordt genavigeerd, is nu in alle gevallen het kopje van dat onderdeel ook zichtbaar.

Naar boven