Onderwerp: Bezoek-historie

Word import; instructie sjabloongebruik en sjabloon
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In PUC zit een mogelijkheid om word-documenten in de redactie te importeren. Bij het importeren wordt de tekst van het Word document overgezet in de PUC-editor.
De over te zetten teks moet dan wel zijn opgemaakt in het PUC-sjabloon.

In dit document staat een korte uitleg over het gebruik van het sjabloon.
Voor het importeren van dit sjabloon in PUC, staat er een uitleg in de Redactiehandleiding.

Het sjabloon zelf is als bijlage bij dit document beschikbaar.

 

Sjabloon onderdelen

Als je het sjabloon opent, zijn er er drie onderdelen zichtbaar in het documemt:

 1. titel-regel
 2. samenvatting-blok
 3. hoofdtekst
   

PUC-sjabloon

De titel
De titel van het sjabloon wordt niet overgenomen in PUC.

Samenvatting
Wat er in de samenvatting wordt gezet, wordt in PUC in het samenvating-onderdeel geplaatst. Als je dit onderdeel in PUC niet gebruikt, laat je het gewoon leeg.
In de samenvatting mogen geen KOP-stijlen staan. Dat levert een foutmelding op bij het importeren in PUC.
 

Inhoud van het document
Je kunt teksten in het PUC-sjaboon kopieëren, maar de opmaak moet wel met de PUC-stijlen worden gedaan. Alleen opmaak die ook in de PUC-redactieomgeving staat, mag worden toegepast. 
Anders wordt het door het systeem niet herkent.

Een onderdeel dat niet standaard wordt weergegeven in een PUC-sjabloon is Bijlage. Hiermee wordt bedoeld de bijlage als onderdeel van de hoofdtekst. (Dit is dus niet het document wat je als apart document in PUC kunt uploaden.)
Dit onderdeel kan eenvoudig worden toegevoegd door de titel van dat onderdeel de bijlage-stijl te geven (zie hieronder).

Hieronder een korte toelichting op de stijlen en waar je die kunt vinden.

 

Opmaak mogelijkheden

De beschikbare opmaakstijlen zijn eenvoudig te vinden.
Klik rechtsonder de balk met opmaakopties open:

                                             PUC-sjabloon uitklap knopje  
Je krijgt vervolgens een lijst te zien met alle stijlen die gekozen kunenn worden:

                                                 PUC-sjabloon stijlen
 

Kopstijlen

Bij kopieren naar het sjabloon wordt veel opmaak door PUC herkend, maar koppen MOET je altijd overzetten naar PUC-stijlen!

 

Koppen met nummering

Voor de koppen zijn er twee opties: 

 • Kop 1-4 PUC geen nummering 
 • Kop 1-4 PUC 

Bij de tweede optie worden de koppen automatisch genummerd.
Bij de eerste optie niet, maar daar kan eventueel handmatig een (eigen) nummering worden toegevoegd.
Er zijn koppen en tussenkoppen beschikbaar

 

Geen niveau overslaan

Bij het markeren van de koppen mag je geen niveau overslaan, bijvoorbeeld:. 

 • Beginnen met een kop 2 stijl gevolgd door een kop 3 stijl mag niet
 • Beginnen met een kop 1 stijl, gevolgd door een kop 3 stijl mag ook niet

Dit levert foutmeldingen op bij het importeren. 

 
Bijlagekop op het einde

Om een bijlage aan te geven, markeer je de kop met een ' Kop1 bijlage PUC'. Deze  mag niet meer gevolgd worden door een KOP 1-4. Als een bijlage in het document aanwezig is, is dit altijd het laatste onderdeel van een document.

 

Bij het markeren van een (tussen-)kop, zal na een 'enter' weer de standaard alinea stijl actief worden.

Elke kop wordt in PUC een eigen (sub)onderdeel.

Tekststijlen

Er zijn diverse opties beschikbaar om teksten te markeren:

 • vet PUC
 • cursief PUC
 • doorgehaald PUC
 • onderstreept PUC
 • super script PUC
 • subscript PUC

plus een aantal combinaties van deze stijlen (zie de lijst)

Tabellen, opsommingen en nummeringen

Tabllen die in het sjabloon worden geplaatst komen mee met de import.
 

Om een opsomming in te voegen, gebruik je het meeste rechter symbool van de opsommingsopties.

                                                                                             PUC-sjabloom opsomming 

Om een sub-niveau aan te geven, plaats je de cursor voor de regel en gebruik je de Tab-toets.

Naar boven