Onderwerp: Bezoek-historie

Verslag afnemersberaad PUC 15-05-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Opening en kennismaking aanwezige vertegenwoordigers

Aanwezigen:

 • Ministerie van Financiën
 • SVB
 • IND
 • PUC OD
 • KOOP

Bijlages: Presentatie.

 

2 Vaststelling agenda

Vraag naar aanleiding van verslag van de vorige vergadering: wat is de rol van de afnemersraad?

 • De afnemersraad is adviserend aan KOOP als dienstverlener van PUC. 
 • KOOP heeft als doel en ambitie is om meer PUC-implementaties te doen.
 • Eerste doel is van het afnemersberaad is om KOOP te adviseren of men in de juiste richting beweegt.
 • Sturing en prioritering (strategisch advies). 

3 Vaststelling verslag 30-01-2018

Vorige keer is afgesproken dat zodra het verslag wordt vastgesteld, het meteen wordt gepubliceerd in PUC open data. Deze actie is voltooid. 

Er is besproken rekening te houden met de AVG. Alle persoonsgegevens zullen dan ook uit het vorige verslag en het toekomstige verslag vervangen worden door organisatie namen voor publicatie.

 

Verslag 30-01-2018 is vastgesteld onder besproken wijzigen en is gepubliceerd.

4 Statusupdate PUC [KOOP, presentatie ter plekke]

4.1 KOOP status PLOOI

 • Voorstel PLOOI is onderdeel van het Kamervoorstel om gehoor te geven aan open overheidsinformatie wetgeving (WOO).
 • KOOP heeft onderzoek uitgevoerd hoe collecties documenten in een voorziening (PLOOI) bij elkaar te krijgen. 
 • Het onderzoeksrapport is nog niet in de Kamer aangeboden. Het is geen rapport in antwoord op vragen van de Kamer.
 • Het is daarom alleen op rijksoverheid.nl gepubliceerd.

 

4.2 Status update deel 2 (KOOP) (zie presentatie)

 • PRO integratie (platform vna MinAZ/DPC).
 • Er wordt gezocht naar oplossingen voor hele grote publicaties (>200mb).
 • De combinatie van publicatie van officieel formeel document en van heel veel bijlages: daar zit de uitdaging in. Dit kan ook relevant zijn voor ILT/transport scheepsvaartinspectie.
 • SVB/PUC onderhoudsrelease (SVB/OD + IND)
 • Verbetering Instroom OP/jurisprudentie (IND)
 • Automatische PDF generatie (XML = authentieke bron)

 

PUC aansluitingen worden op basis van vraag gedaan; geen pro-actief beleid om PUC uit te rollen. Een duidelijke gebruikersvraag is altijd een vereiste. Op de langere termijn zal het aansluiten van nieuwe organisaties steeds effectiever en makkelijker zijn en minder aanpassingen vragen. Dit gaat al elke keer beter en sneller.

5 Terugkoppeling vanuit gebruikersoverleg 21-03-2018 [KOOP, presentatie ter plekke]

Voor integratie van PUC en Sharepoint is een koppeling van Micorosft onderzocht in een pilot.

De SVB maakt gebruik van:Google search appliance.Laagdrempelige methode om PUC te doorzoeken.

Actie KOOP: link online plaatsen naar Sharepoint oplossing. 

6 Roadmap en ontwikkelingen update [KOOP, presentatie ter plekke]

Opgesteld op grond van acties vorige overleg en toegelicht door KOOP tijdens vergadering.

7 Backlog PUC [KOOP, presentatie ter plekke]

Roadmap als basis genomen om 2 backlogs te maken:

 1. Om te laten zien wat KOOP doet aan regulier beheer voor PUC (incl. collectief onderhoud) gefinancierd uit beheerbudget; en
 2. Potentiële ontwikkeling (zoals meertaligheid).

 

Dit beeld schept voldoende inzicht en transparantie. KOOP zal dit overzicht blijven onderhouden en doorlopen bij elk afnemersberaad. Deze lijst zal dan ook niet worden bijgevoegd, zoals afgesproken. Mocht er een organisatie zijn welke een ontwikkelpunt graag binnen aanzienbare tijd gerealiseerd wilt hebben dan zal KOOP een impact analyse maken en dit op basis van deze analyse gaan inplannen. KOOP stelt voor de pijplijn te bekijken en op de agenda blijvend te laten staan = akkoord.

8 Kaderwet 21a en “Besluit bijdrage PUC”. Wat is de ruimte voor aanvullende afspraken [KOOP, presentatie ter plekke]

De SVB is van mening dat de financiële afspraken moeten niet in DFA moeten worden vastgesteld. De vraag die voorligt is; wat willen we met elkaar afspreken?

De SVB had graag gezien dat dit in een ministeriële regeling was gegoten. In welke mate is het bijvoorbeeld afdwingbaar dat KOOP op moment X levert. KOOP geeft aan dat dit ingewikkelder is dan het lijkt. Het samenwerken tussen overheden onderling brengt een aantal beperkingen met zich me of deze nu wel of niet in een ministriele regeling zijn vastgelegd maakt hierbij weinig verschil. 

Dit is pas de tweede keer dat de Kaderwet ZBO wordt toegepast en er is verzocht om praktische voorbeelden te bieden.

 

Wat zijn de afspraken die we willen maken?  

Mogelijk is het praktisch om aanvullende deelnemersovereenkomsten af te sluiten. Hierin kan de afname van een centraal ingekocht product geregeld worden. KOOP bij MinBZK/CZW een paar voorbeelden van te maken afspraken voorleggen.

 

Actie afnemersberaad/KOOP: Tegen het volgende afnemersberaad willen we helder hebben wat PUC afnemers nader afgesproken willen hebben.

Het doel is een aantal praktijkvoorbeelden voor te kunnen leggen aan CZW zodat kan worden bepaald of en waarin vastlegging kan plaatsvinden.

Als wij met elkaar tot principe afspraken komen, zullen deze met afnemers kunnen worden gemaakt. 

 

Actie SVB/IND/PUC OD: graag input geven aan KOOP in wat voor soort afspraken er gemaakt kunnen/moeten worden.

Actie PUC OD/ KOOP: Vertegenwoordiging PUC OD bespreken. Gezien ontwikkeling is bredere vertegenwoordiging vanuit PUC Open Data afnemers gewenst. 

 

Volgende vergadering wordt gepland rond de herfst 2018.

 

Naar boven