Onderwerp: Bezoek-historie

Coronabeleid toepasselijke wetgeving (20 maart 2020 tot en met 30 juni 2022) (SB2331)
Geldigheid:01-07-2022 t/m 29-11-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregels

Vanwege de COVID-19 pandemie hanteerde de SVB van 20 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 het zogenoemde coronabeleid bij de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004. Dit beleid had tot doel aan de betrokken personen zekerheid te bieden over hun verzekeringspositie, recht op uitkeringen en medische zorg. 

Het coronabeleid hield in dat de toepasselijke wetgeving op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004, niet wijzigde als een werknemer of zelfstandige zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in een andere lidstaat ging verrichten vanwege de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Als een werknemer op of na 20 maart 2020 in dienst trad, dan werd de toepasselijke wetgeving vastgesteld aan de hand van de plek waar hij zijn werkzaamheden vermoedelijk zou hebben verricht als geen sprake zou zijn van beperkende coronamaatregelen. 

Naar boven