Onderwerp: Bezoek-historie

Tijdelijke onderbreking van arbeid in Nederland (SB1332)
Geldigheid:18-06-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Artikel 6 KB746 bepaalt dat de niet-ingezetene die uitsluitend in Nederland arbeid verricht, verzekerd blijft voor de volksverzekeringen als de arbeid tijdelijk wordt onderbroken wegens ziekte, gebreken, zwangerschap, bevalling, werkloosheid, staking, verlof of uitsluiting. De SVB leidt uit de toelichting op artikel 6 KB746 af dat een onderbreking van de arbeid in beginsel slechts tijdelijk is, als het de bedoeling is dat de werkzaamheden weer zullen worden hervat. Als de betrokkene direct voorafgaand aan het einde van het dienstverband zijn resterend, op basis van verrichte werkzaamheden opgebouwd, betaald verlof opneemt dan merkt de SVB dit eveneens aan als een tijdelijke onderbreking van de arbeid.

Als de arbeid tijdelijk wordt onderbroken vanwege een periode van onbetaald verlof, beschouwt de SVB de betrokkene verzekerd zolang de verzekering voor de werkloosheidswet doorloopt. De cumulatieve voorwaarden die worden genoemd in SB2263 over tijdvakken op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 zijn hierop van overeenkomstige toepassing.

Wet- en regelgeving

Naar boven