Onderwerp: Bezoek-historie

Verbod van vooringenomenheid (SB3290)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregels

De SVB gaat als volgt om met het verbod van vooringenomenheid zoals bedoeld in artikel 2:4 Awb: 

  • Medewerkers behandelen geen dossiers van persoonlijke bekenden. Indien een medewerker een dossier van een persoonlijke bekende ter behandeling voorgelegd krijgt, is de medewerker verplicht om het dossier over te dragen aan een collega.
  • Een belanghebbende kan verzoeken zijn dossier niet te laten behandelen door een bepaalde medewerker, omdat hij twijfelt aan de onpartijdigheid van die medewerker. In beginsel honoreert de SVB dit verzoek. De belanghebbende moet zijn verzoek schriftelijk en gemotiveerd bij de locatiemanager van de betreffende locatie van de SVB indienen. De belanghebbende kan een dergelijk verzoek ook mondeling tijdens een hoorzitting doen. In dat geval, verdaagt de SVB de hoorzitting totdat de locatiemanager op het verzoek heeft beslist.
Naar boven