Onderwerp: Bezoek-historie

Participatiewet: hoofdelijke aansprakelijkheid en terugvordering van verzwegen partner (SB1330)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

In beginsel vordert de SVB de AIO-aanvulling terug van degene aan wie ten onrechte of te veel AIO-aanvulling is verleend: de belanghebbende. De SVB maakt daarbij gebruik van de bevoegdheid bedoeld in artikel 59, eerste lid Participatiewet en vordert de AIO-aanvulling terug van alle gezinsleden die in de AIO-aanvulling zijn betrokken. Op grond van artikel 59, vierde lid Participatiewet zijn deze gezinsleden hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vordering. Zij kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de handelingen van een ander gezinslid die tot de terugvordering hebben geleid. Dit volgt uit een uitspraak van de CRvB van 27 oktober 2015. Een besluit tot terugvordering van onverschuldigd betaalde AIO-aanvulling werkt ten aanzien van alle gezinsleden, ook indien het besluit slechts aan een persoon is bekendgemaakt (CRvB 24 april 2007).

Als een belanghebbende het bestaan van een partner heeft verzwegen, vordert de SVB de ten onrechte of te veel betaalde AIO-aanvulling ook terug van de verzwegen partner, tenzij die partner geen recht heeft op AIO-aanvulling. De hoofdelijke aansprakelijk geldt ook voor de verzwegen partner, mits de SVB het besluit tot mede-terugvordering aan deze partner bekend maakt. De SVB leidt dit af uit een uitspraak van de CRvB van 19 mei 2009.

Naar boven