Onderwerp: Bezoek-historie

Ambtshalve terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit ten voordele van de belanghebbende (SB1328)
Geldigheid:01-11-2017 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Soms stelt de SVB ambtshalve vast dat sprake is van een onmiskenbaar onjuist besluit dat rechtens onaantastbaar is. In dat geval herziet de SVB het besluit met terugwerkende kracht volgens de uitgangspunten die zijn beschreven in SB1076 over terugkomen van een rechtens onaantastbaar besluit op verzoek van de belanghebbende. In geval van een ambtshalve herziening berekent de SVB  de termijnen vanaf het moment dat zij heeft geconstateerd dat het besluit onjuist is.

Naar boven