Onderwerp: Bezoek-historie

Bekendmaking bevindingen (SB3230)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 7: 14-05-2014 t/m 14-01-2015  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB toetst haar handelen aan de algemene beginselen van behoorlijke gevalsbehandeling en wetsuitvoering. Het oordeel over de klacht luidt:

  • de SVB is niet bevoegd;
  • de indiener is niet -ontvankelijk;
  • de klacht is ongegrond;
  • de klacht is gegrond; of
  • er is geen oordeel mogelijk.

Indien de SVB een klacht gegrond wordt verklaardverklaart, wordtvermeldt zij in het schriftelijk oordeel over de klacht vermeld op welke wijze aan de voor klager onbevredigende situatie is tegemoet gekomen of, indien niet aanis gekomen. Indien de voor klager onbevredigende situatie isSVB hieraan niet tegemoet gekomenkan komen, vermeldt zij waarom dit niet is gebeurd.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en de beleidsregels Internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 31 december 2013 en de stand van de jurisprudentie op 21 februari 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 9:12 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20132016

Wet- en regelgeving

Naar boven