Onderwerp: Bezoek-historie

Horen (SB3229)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Niet meer geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Horen  v

Beleidsregel

Aan het horen zijn geen wettelijke eisen gesteld. Het horen kan derhalve zowel telefonisch als in persoon geschieden. De SVB laat de keuze tussen deze twee mogelijkheden aan de klager. Bij het horen is altijd een medewerker betrokken van een hoger functieniveau dan het functieniveau waarop de gedraging plaatsvond die aanleiding gaf tot de klacht.

Wanneer is afgezien van horen wordt daarvan in het schriftelijk oordeel gemotiveerd melding gemaakt.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerd op de volgende wetsartikelen, zoals die luidden op 4 april 2007.

artikel 9:10 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2007

Naar boven