Onderwerp: Bezoek-historie

Horen (SB3229)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Horen  v

Beleidsregel

Aan het horen zijn geen wettelijke eisen gesteld. Het horen kan telefonisch of in persoon plaatsvinden. De SVB laat de keuze tussen deze twee mogelijkheden aan de klager. Bij het horen is altijd een medewerker betrokken van een hoger functieniveau dan het functieniveau van de medewerker wiens gedraging aanleiding gaf tot de klacht.

Wanneer de SVB heeft afgezien van het horen van de klager motiveert zij dit in het schriftelijk oordeel over de klacht.

Wet- en regelgeving

Naar boven