Onderwerp: Bezoek-historie

Ontvangstbevestiging (SB3227)
Geldigheid:07-09-2016 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Aan het verzenden van een ontvangstbevestiging is geen wettelijke termijn gesteld. De SVB hanteert het beleid dat zij uiterlijk één week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging verzendt. Is de klacht binnen deze termijn al (telefonisch) afgehandeld, dan stuurt zij geen ontvangstbevestiging maar een gespreksbevestiging naar aanleiding van de informele afhandeling van de klacht.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels Awb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS en het deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 9:6 Awb

Besluit beleidsregels SVB 20142016

Wet- en regelgeving

Naar boven