Onderwerp: Bezoek-historie

Formele vereisten klaagschrift (SB3226)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een klacht niet voldoet aan de formele vereisten van artikel 9:4 behoeven de procedurele voorschriften vervat in de artikelen 9:5 tot en met 9:12a geen toepassing te vinden. Indien dit ertoe leidt dat de klacht niet op zorgvuldige wijze kan worden afgehandeld, zal de SVB de klager verzoeken zijn klacht aan te vullen. Als de aanvulling tot gevolg heeft dat aan de formele vereisten in artikel 9:4 wordt voldaan, zal de klacht alsnog met inachtneming van alle procedurele voorschriften worden afgehandeld.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 9:4 Awb

Besluit beleidsregels SVB 2010

Wet- en regelgeving

Naar boven