Onderwerp: Bezoek-historie

Herziening van besluiten hangende beroep (SB3224)
Geldigheid:07-09-2016 t/m 25-09-2018Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien hangende een beroepsprocedure nieuwe feiten of omstandigheden blijken of indien de SVB tot het inzicht komt dat het besluit waartegen het beroep is ingesteld onjuist is, neemt zij een nieuw besluit. Op grond van artikel 6:19, eerste lid Awb heeft het beroep van rechtswege mede betrekking op dit besluit.

Grondslag

artikel 6:19, eerste lid Awb

Besluit beleidsregels SVB 2016

Naar boven