Onderwerp: Bezoek-historie

Wettelijke rente (SB3220)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk
Vergelijk versie 1 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB gaat bij gegrondverklaring van een bezwaarschrift ambtshalve over tot vergoeding van wettelijke rente over het brutobedrag van een eventuele nabetaling. Indien de onrechtmatigheid van het ingetrokken besluit geheel aan de belanghebbende moet worden geweten, wordt evenwel geen wettelijke rente vergoed.

In de overige gevallen waarin de SVB mogelijkerwijs aansprakelijk kan worden gehouden voor geleden renteschade gaat de SVB niet ambtshalve, maar eerst na een daartoe strekkend verzoek over tot vergoeding van wettelijke rente.

Naar boven