Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van wettelijke rente (SB3218)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 8: 15-01-2015 t/m 06-09-2016  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:97 in samenhang met artikelde artikelen 4:98, artikel 4:100 en artikel 4:102 Awb is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de in deze artikelen genoemde situaties. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awb zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels internationaalAwb en de beleidsregels Overige onderwerpen is afgesloten naar de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 mei 2012november 2014. De tekst van de overige delen van de beleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, OBR, Remigratiewet, MKOB, Regeling niet-KOB-gerechtigden, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpenhet deel Internationaal) is niet aangepast.

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:10099 Awb, artikel 4:102100 Awb en artikel 4:102
Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20122014