Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van wettelijke rente (SB3218)
Geldigheid:31-08-2012 t/m 13-05-2014Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 1: 03-06-2007 t/m 14-06-2008  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:97 in samenhang met artikel 4:98, artikel 4:100 en artikel 4:102 Awb is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de in deze artikelen genoemde situaties. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awb zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente.

BeleidsregelGrondslag

De SVB acht zich gehouden tot vergoedingtekst van schade wegens vertraging inde beleidsregels internationaal is afgesloten naar de voldoeningstand van een geldsom als zij weliswaar een juist besluit heeft genomen, maar verzuimd heeft tijdig tot betaling van een uitkering over te gaan. In dat geval betaalt de SVB met toepassing van artikel 6:119 BW op verzoekwetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de belanghebbende een schadevergoeding ter hoogteoverige delen van de wettelijke rente overbeleidsregels (het deel AOW, Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de tijd dat de SVB in verzuimdelen Awb en Overige onderwerpen) is geweestniet aangepast.

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:100 Awb, artikel 4:102 Awb en artikel

Besluit beleidsregels internationaal SVB 2012