Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van wettelijke rente (SB3218)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:97 in samenhang met artikelde artikelen 4:98, artikel 4:100 en artikel 4:102 van de Algemene wet bestuursrechtAwb is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de in deze artikelen genoemde situaties. Artikel 4:99 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vaststelt. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awbdeze bepaling zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:10099 Awb, artikel 4:102100 Awb en artikel 4:102 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2010mei 2021