Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van wettelijke rente (SB3218)
Geldigheid:17-06-2010 t/m 24-08-2011Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:97 in samenhang met artikel 4:98, artikel 4:100 en artikel 4:102 van de Algemene wet bestuursrecht is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de in deze artikelen genoemde situaties. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awb zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 3 maart 2010.

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:100 Awb, artikel 4:102 Awb en artikel

Besluit beleidsregels SVB 2010

Naar boven