Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens betalingsverzuim (SB3218)
Geldigheid:15-06-2008 t/m 11-07-2009Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 10: 27-05-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB acht zichIngevolge artikel 4:97 in samenhang met de artikelen 4:98, 4:100 en 4:102 Awb is de SVB gehouden tot vergoeding van schade wegens vertragingwettelijke rente te vergoeden in de voldoening van een geldsom als zij weliswaar een juist besluit heeft genomen, maar verzuimd heeft tijdig tot betalingin deze artikelen genoemde situaties. Artikel 4:99 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan het bedrag van een uitkering over te gaan. In dat geval betaalt de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vaststelt. De SVB met toepassing van artikel 6:119 BW op verzoek van de belanghebbende een schadevergoeding ter hoogteinterpreteert deze bepaling zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente over de tijd dat de SVB in verzuim is geweest.

Grondslag

De tekst is afgesloten naar de stand van zaken op 7 april 2008artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, met dien verstande dat het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten dat per 1 mei 2008 in werking is getreden wel is verwerkt.artikel 4:99 Awb, artikel 4:100 Awb en artikel 4:102 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2008mei 2021