Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van wettelijke rente (SB3218)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 9: 07-09-2016 t/m 26-05-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:97 in samenhang met de artikelen 4:98, 4:100 en 4:102 Awb is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de in deze artikelen genoemde situaties. Artikel 4:99 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vaststelt. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awbdeze bepaling zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente.

Grondslag

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:99 Awb, artikel 4:100 Awb en artikel 4:102 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2016mei 2021