Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van wettelijke rente (SB3218)
Geldigheid:27-05-2021 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 5: 25-08-2011 t/m 30-08-2012  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Ingevolge artikel 4:97 in samenhang met artikelde artikelen 4:98, artikel 4:100 en artikel 4:102 Awb is de SVB gehouden wettelijke rente te vergoeden in de in deze artikelen genoemde situaties. Artikel 4:99 Awb bepaalt dat het bestuursorgaan het bedrag van de verschuldigde wettelijke rente bij beschikking vaststelt. De SVB interpreteert artikel 4:99 Awbdeze bepaling zo dat zij gehouden is tot het ambtshalve vergoeden van de wettelijke rente.

Grondslag

De tekst van de beleidsregels is afgesloten naar de stand van de wetgeving op 1 juni 2011. De beleidsregels zijn nog niet aangepast aan de inwerkingtreding van de EG-Verordeningen 883/2004 en 987/2009 per 1 mei 2010.

artikel 4:97 jo. 4:98 Awb, artikel 4:10099 Awb, artikel 4:102100 Awb en artikel 4:102 Awb

Besluit beleidsregelsWijzigingsbesluit Beleidsregels SVB 2011mei 2021