Onderwerp: Bezoek-historie

Vergoeding van schade wegens betalingsverzuim (SB3218)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

De SVB acht zich gehouden tot vergoeding van schade wegens vertraging in de voldoening van een geldsom als zij weliswaar een juist besluit heeft genomen, maar verzuimd heeft tijdig tot betaling van een uitkering over te gaan. In dat geval betaalt de SVB met toepassing van artikel 6:119 BW op verzoek van de belanghebbende een schadevergoeding ter hoogte van de wettelijke rente over de tijd dat de SVB in verzuim is geweest.

Naar boven