Onderwerp: Bezoek-historie

Criteria voor de toekenning van schadevergoeding (SB3217)
Geldigheid:03-06-2007 t/m 14-06-2008Versie:vergelijk Vergelijk met versie: 6: 31-08-2012 t/m 13-05-2014  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Indien een belanghebbende schade meent te hebben geleden ten gevolge van het handelen van de SVB zijn er verschillende wegen waarlangs hij schadevergoeding kan vorderen. Dit kan via de administratieve rechter op grond van de Awb en via de burgerlijke rechter op grond van het BW. In beide gevallen zal een belanghebbende veelal voorafgaand aan het beroep op de rechter een verzoek om vergoeding van schade kunnen indienen bij de SVB. De SVB onderkent daarbij de volgende vormen vanMet betrekking tot schade en schadeposten ten aanzien waarvan zijhanteert de SVB het navolgende beleid heeft ontwikkeldvervat in de onderliggende paragrafen.

Grondslag

Deze Beleidsregels zijn gebaseerdDe tekst van de beleidsregels internationaal is afgesloten naar de stand van de wetgeving en jurisprudentie op 1 mei 2012. De tekst van de volgende wetsartikelenoverige delen van de beleidsregels (het deel AOW, zoals die luidden op 4 april 2007Anw, AKW, Remigratiewet, MKOB, TOG, TAS en TNS, en de delen Awb en Overige onderwerpen) is niet aangepast.

artikel 7:15, leden 2 en 3, en artikel 8:73 Awb

Besluit beleidsregels internationaal SVB 20072012

Wet- en regelgeving