Onderwerp: Bezoek-historie

Motivering (SB3215)
Geldigheid:26-09-2018 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel

Bij de motivering van de beslissing op het bezwaar past de SVB het beleid neergelegd in SB3200 over motiveringsplicht bij primaire besluiten naar analogie toe. Dit impliceert dat de SVB bij een volledige tegemoetkoming aan het bezwaar, volstaat met een summiere motivering van de beslissing op het bezwaar, onder verwijzing naar het bezwaarschrift en de hoorzitting. Komt de beslissing op het bezwaar niet of slechts ten dele tegemoet aan de bezwaren van de belanghebbende, dan motiveert de SVB de beslissing op het bezwaar zodanig dat deze de belanghebbende inzicht biedt in de gronden waarop de beslissing op het bezwaar berust.

Als de SVB slechts de motivering van een primair besluit verbetert of aanvult, vergoedt zij geen kosten voor de behandeling van het bezwaarschrift. Zie ook SB3223 over kosten gemaakt voor de behandeling van een bezwaarschrift.

Wet- en regelgeving

Naar boven